I takt med ÖFK:s fotbollsframgångar växer intresset för laget runtom i landet. Det har nu vuxit så pass mycket att ÖFK i området Mälardalen (dvs Uppsala-, Västmanlands-, Södermanlands- och Stockholms län) har startat ett affärsnätverk.

Syftet är att företag blir medlemmar. Inom nätverket sker affärspresentationer, affärsutbyten och utbildningar. Nätverksmötena består, förutom av affärsnätverkande, av intressanta föreläsningar om allehanda ämnen. Dagsaktuella som eviga. Ibland tittar vi även på fotboll. Vi träffas vanligtvis på en restaurang i centrala Stockholm.

Syftet med hela nätverket är alltså att göra affärer. Under 2017 skapades affärer för 36 miljoner. Affärer som annars kanske gått förlorade.  Målsättningen för 2018 är att passera 50 miljoner plus att öka medlemsantalet företag i värt affärsnätverk.

Vill du vara en del av detta? Kontakta:

Nätverksansvarig
Lars Larsson: 070-239 98 19 
lars.larsson@vdstodet.se