ÖFK:s styrelse

Ordförande: 
Hans Carlsson

Adjungerad Sekreterare: 
Lars Landin

Ledamöter:
Maj-Britt Ringvall
Karin Wahlén

ÖFK:s organistaion