Styrelse östersunds fotbollsklubb

Bo Ottosson
Ordförande

Maria Wilén
Vice ordförande

Peter Svensson
Styrelseledamot

Britt Bohlin
Styrelseledamot

STYRELSE ÖSTERSUNDS FOTBOLLSKLUBB elitfotboll ab

Maria Wilén
Ordförande

Stig Åke Eklund
Styrelseledamot

Peter Svensson

Styrelseledamot

Tomas Falkensson
Adjungerad styrelseledamot

Tom Pripp
Adjungerad styrelseledamot

ÖFK:s organistaion