ÖFK:s styrelse

Ordförande: 
Bo Ottosson

Vice ordförande:

Maria Wilén

Ledamöter:

Peter Svensson

Niklas Edbjörk

Britt Bohlin

ÖFK:s organistaion