ÖFK:s styrelse

Ordförande: 
Väljs vid extra årsmöte, kallelse kommer

Ledamöter:

Maria Wilén, sammankallande

Maj-Britt Ringvall, sekreterare

Peter Svensson, presskontakt

Niklas Edbjörk

Britt Bohlin

ÖFK:s organistaion