Frågor och svar till ÖFKs VD Michael Schahine

Det har skett en omorganisation och medarbetare har fått sluta, berätta.

Ja, vi har sagt upp fem stycken medarbetare, allt enligt LAS-reglerna. Anledningen som ni säkert förstår är föreningens ansträngda ekonomi. Det är beklagligt men tyvärr ett måste.

Efter outsourcingplaner på säkerhet och event har funderingar kring Joakim Jansson, ansvarig för detta område diskuterats, vad är din kommentar till det?

Joakim Jansson kommer fortsatt vara anställd hos ÖFK som ansvarig för säkerhet. Han kommer då vara vår beställare gentemot det bolag som via outsourcing kommer sköta just säkerhet och event. Då säkerheten tidigare skötts av egen personal samt externt anlitad personal behöver vi ta ett nytt grepp om säkerhets – och eventverksamheten. Detta med Joakim Jansson vid rodret. Vi har under flera år haft flera delar av event-verksamheten på entreprenad, bland annat Restaurangen, Ljud och bild, mm. Så vi har bra koll på hur detta ska skötas. 

Du outsourcar även säljfunktionen, stämmer det?

Ja, det stämmer. Det har varit outsourcat redan innan min tid till två säljbolag.  Cirka 85 procent av våra säljintäkter har kommit från extern part, och cirka 15 procent har våra medarbetare själva sålt in. Att outsourca dessa resterande 15 procent är inte så dramatiskt. 

Det outsourcade säljbolagets ägare sitter också i ÖFKs styrelse, har det förekommit jäv?

Jag som VD har fått i uppdrag att outsourca säljfunktionen och styrelsen har aldrig kommenterat eller nämnt styrelsemedlem Leif Widegrens bolag som ett alternativ, det är jag som tittat på hans bolag och flera andra bolag. Jag landade till slut i att det bolag jag tror mest på är Leif Widegrens och en referens är att han är en av de som tidigare sålt in de ovan nämna cirka 85 procent av alla intäkter. Jag bedömer att han framöver kommer klara av att hantera det intäktsbehov föreningen har och menar att jäv absolut inte förekommit, jag har letat bästa leverantör för uppdraget. Leif kliver av styrelsen för att kunna fokusera på att vara leverantör och slippa framtida jävdiskussioner. 

Det har stått i tidningarna att medlemmar i ÖFKs styrelse har fått rabatterade sponsringsupplägg, stämmer det?

Ja, det stämmer och det är inget som är dolt, det står i vår årsredovisning. Till detta har jag två kommentarer:

Dessa avtal skrevs innan jag tillträdde som VD och innan Mathias Rasteby blev föreningens ordförande. De som har fått rabatter har haft dessa avtal långt innan de blev styrelsemedlemmar eller anställda i föreningen. Avtalen fortsatte rulla på även när de blev invalda som styrelsemedlemmar. Varje avtal med våra sponsorer är unikt och har föregåtts av en förhandling.

Att rabattera priser är ingen konstig företeelse, det är en förhandlingsfråga. Jämför till exempel annonspriserna hos Mittmedia, vissa betalar fullt pris, andra inte, de som har förhandlingsläge förhandlar. Detsamma gäller flygbolag, hotell mm som rabatterar resor eller hotellnätter. Bättre att få någonting än ingenting.

Det är ändå lätt att tro att vissa skor sig på ÖFK

Människorna runt ÖFK deltar med hjärtat och det är beundransvärt vilka instatser en del gör. Både med tid, engagemang och pengar. Till exempel har Stig-Åke Eklund och Nils-Åke Hallström stöttat föreningen i flera år. Bland annat har Stig-Åke lånat ut pengar till klubben under 2019 för att möjliggöra resor till bortamatcher. I december riskerade både Stig-Åke och Nils-Åke sina egna pengar för att hjälpa klubben återställa sitt kapital. Utan deras insatser hade vi inte kunnat återställa kapitalet och behålla vår elitlicens. De ska inte hängas ut, de ska tackas. 

Dela artikel