Visionen är Norrlands bästa fotbollsakademi!

Ambitionen är hög. Akademin vill attrahera de mest talangfulla 15 -19 åringar i regionen över tid och spelarutbildningen ska vara den lysande stjärnan för regionen. Grunden i ambition är att hålla kvar spelare inom idrotten och fotbollen så länge som möjligt genom hela livet såväl som spelare och/eller ledare. Vi är en del av Akademinätverket SEF/SVFF.

Akademin är en mycket viktig komponent för fotbollen i JHFF och Östersunds FK. Det ska ses som den mest hållbar investering för fotbollen för Östersund.  Akademin är en elitförberedande versksamhet som ska skapa förutsättningar för en trygg och utvecklingsbar arbetsmiljö, utifrån detta perspektiv, för spelarna, ledarna och vårdnadshavarna. 

Östersunds FK har även en utvecklingsverksamhet från de tidigaste åldrarna upp till 14 år.

Läs spelarutbildningsplanen här

Camilla Eriksson
Akademichef och värdegrundsansvarig, Kontaktperson åldrarna 15-19 år | Head of academy
camilla.eriksson@ostersundsfk.se
070-290 08 55

Freddie Andersson
Utvecklingsansvarig
freddie.andersson@ofkakademi.se

Urban Larsson
Fotbollskoordinator åldrarna 6-14 år
urban.larsson@ofkakademi.se