HBTQ – Certifiering

Den 10:e januari 2017, som första idrottsförening i Sverige, HBTQ-certifierades Östersunds Fotbollsklubb efter att ha genomfört RFSL:s utbildning i bemötande av människor med olika sexuell läggning.

Genom att vara inkluderande ökar vi kunskapen och förståelsen för människors lika rättigheter. Vi vill bidra till ett öppet samhälle samtidigt som en ökad tolerans bidrar till att skapa vinnare, både på och utanför planen.

Certifieringen är ett led i att aktivt ta ställning för allas lika värde samtidigt som vi ökar vår egen tolerans och respekt för våra medmänniskor – oavsett bakgrund.

ÖFK sprider kunskapen och förståelsen för människors lika värde och rättigheter genom föreläsningar, regnbågsflaggan, delta vid prideparaden i Östersund och genom att utbilda anställda i ÖFK.

HBTQ-Certifiering

KULTURAKADEMIN

Vi jobbar med kultur i olika former för att bli bättre fotbollsspelare och bättre medmänniskor. Vi har stått på scen, vi har träffat författare, dansat, skrivit en bok – bland annat. Vi lever våra värdeord.

Genom vårt kulturarbete kan vi vara med och bidra till ett bättre samhälle. Genom att bidra kan vi vara med och förändra.

Vårt kulturarbete har uppmärksammats både lokalt och i riksmedia och är ett långsiktigt arbete som bidrar till att vi vinner nästa match både på och vid sidan av fotbollsplanen.

Läs mer om Kulturakademin HÄR

Kulturakademi

TEAM 12-17

Ett samarbete mellan Östersunds FK, Region Jämtland Härjedalen och Jämtkraft.

Vi jobbar förebyggande mot användandet av droger bland barn och ungdomar. Genom att teckna ett ”nykterhetskontrakt” med barn och ungdomar i åldrarna 12 till 17 år hoppas vi bidra till att fler avstår droger och alkohol. I gengäld får de ett gratis tillträde till samtliga ÖFK:s allsvenska hemmamatcher.

För det framgångsrika initiativet mottog ÖFK den 29:e maj 2018 en utmärkelse av IQ, organisationen vars uppdrag är att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol genom att med kunskap och kommunikation skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring eget och andras drickande.

Team 12-17