Ackreditering Svenska Cupen och Superettan 2024

För ackreditering till Östersunds FK:s hemmamatcher i Svenska Cupen och Superettan 2024 gäller det att alla journalister och fotografer ansöker om ackreditering till David Lidström Hultén. Ansvarig redaktör på respektives nyhetsredaktion eller bildbyrå ansvarar för att maila in ansökan där antalet personer ni önskar ackreditera samt organisationsnamn. Maila ackrediteringen här. Viktigt att ni anger om det gäller fotograf, skrivande press eller radio & TV. Vid missbrukande av ackrediteringen riskeras indragen ackreditering. Ansökan ska innehålla följande:

- Namn på nyhetsredaktion, mediahus eller bildbyrå
- För- och efternamn på ansvarig redaktör (person som genomför ansökan)
- Är ansökan om ackreditering för skrivande press / fotograf / radio / TV
- För- och efternamn på utsänd/utsända mediarepresentant/er som ansöker om tillträde på aktuell match.

Regler för ackrediterng
Endast yrkesverksamma mediarepresentanter kan erhålla en ackreditering för matcherna i Svenska Cupen och Superettan 2024. Ackrediteringsansökan måste vara inskickad senast 48 timmar före matchstart till kommunikationsansvarig David Lidström Hultén. Om matchen är på en söndag eller måndag måste ackrediteringen vara inne senast sista vardagen innan. Efter vi mottagit er ansökan skickas beslut och information på angiven mailadress.

Ansökan om ackreditering sker match för match, det går alltså inte att ansöka om ackreditering för hela säsongen.

Parkering
Parkering sker på stora parkeringen öster om arenan på anvisad plats. Ingen parkering får ske innanför grindarna på Jämtkraft Arena.

Uthämtning av ackreditering
Ackrediteringsbrickor kvitteras ut vid luckan märkt "Ackreditering" som ni finner vid utanför huvudläktaren vid biljett- och ackrediteringscentret. Utsända mediarepresentanter får tilträde till arenan 90 minuter innan matchen startar. Fotografer erhåller också en fotoväst som ska lämnas tillbaka efter matchens slut. Ackrediteringsbrickorna ska synas tydligt under hela vistelsen på arenan. Innan ni lämnar området ska brickorna och eventuell fotoväst lämnas tillbaka i pressrummet. Ej återlämnad bricka eller fotoväst debiteras.

Pressrum
Pressrummet på Jämtkraft Arena är beläget i Akademihuset i anslutningen till parkeringen på Jämtkraft Arena. Här har samtliga med mediaackreditering tillträde. Dryck samt fika finns tillgängligt. Pressrummet stänger 90 minuter efter slutsignal. 

Träningar/Intervjuer Jämtkraft Arena
Information gällande öppna träningar kommuniceras i början av varje vecka. Skall intervju genomföras efter avslutad träning skall förfrågan skickas till David Lidström Hultén, Press- och kommunikationsansvarig innan påbörjad träning. Journalister, stillbilds- och videofotografer hänvisas till Östra läktaren på Jämtkraft Arena eller Västra läktaren. Under inga omständigheter får media vistas på fotbollsplanen. Media får genomföra interjvuer i spelargången efter avslutad träning. Under träning skall media ej vistas i spelargången.

Intervjuer med spelare och ledare
Intervjuer med spelare, ledare eller personal från Östersunds FK görs efter förfrågning till David Lidström Hultén, Press- och kommunikationsansvarig. Inga personliga kontakter ska tas med spelare och ledare om dessa ej har godkänt det. Vi ber samtliga mediarepresentanter att respektera spelare och ledares lediga tid.

Matchbilder
Frågor angående bilder skickas till david.hulten@ostersundsfk.se

Östersunds FK tillhandahåller ej några fria bilder.

Kontaktpersoner

Press- och kommunikationsansvarig
David Lidström Hultén
david.hulten@ostersundsfk.se
Tel: 073-506 56 39