Team 12-17

Image
Image

Tillsammans med flera aktörer i länet erbjuder Länsförsäkringar Jämtland säsongskort till länets elitlag för ungdomar som avstår alkohol, nikotin och droger. Idrotten spelar en viktig roll i att både främja hälsa och förebygga ohälsa, inte minst när det gäller bruket av alkohol och droger.

Inom ramen för Team 12-17 skriver anmälda ungdomar på ett kontrakt att under säsongen 23/24 avstå alkohol, droger, nikotin och tobak. Som tack och belöning får de gratis inträde till hemmamatcher hos Östersund Basket, Jämtland Basket, Östersunds IK och Östersunds FK. Team 12 – 17 är ett samarbete med nämnda klubbar och Handelsbanken, RF-SISU Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen samt Region Jämtland Härjedalen. 
– Det är bra och roligt att vi i år har fått till ett brett samarbete för arbetet med folkhälsa och i synnerhet ungdomar som är så viktiga, säger Anna-Karin Lindeberg ansvarig för samhällsfrågor på Länsförsäkringar Jämtland. 

En förskjuten debut av till exempel alkohol ger stora samhällsvinster genom att minska riskerna för en ohälsosam konsumtion senare i livet. Att arbeta för en senarelagd debut av alkohol, tobak och droger är också en del av regeringens strategi på nationell nivå.
– Idrotten och den fantastiska idrottsrörelse vi har i länet spelar en mycket viktig roll för våra ungdomars hälsa. Samtidigt är vi medvetna om att alkohol kan upplevas som en naturlig del i att titta på sport. Kan vi ändra på den bilden är det värdefullt, säker Anna-Karin Lindeberg. 

Ungdomarna som vill anmäla sig gör det via Länsförsäkringar Jämtlands webb (länk nedan). Kontraktet skrivs sedan på 26 augusti på Stjärntorget i Östersund. Det sker i samband med Motkraftdagen. Där blir det förutom kontraktsskrivning möjlighet för barn och unga att träffa sportstjärnor, testa på de olika idrotterna och mycket annat. Klubbarna som är med i Team 12-17 finns också representerade. 

Fakta Team 12 – 17
Team 12-17 vänder sig till alla ungdomar födda mellan 2006 – 2011 i Jämtland och Härjedalen. Kontrakten skrivs med ambassadörer för respektive elitklubb och föräldrar. Den som skriver på förbinder sig att inte dricka alkohol, ta droger eller använda nikotin och tobak under den säsong avtalet gäller. I gengäld erbjuds inträde på A-lagens hemmamatcher och ungdomarna får också ta del av ett utbildningsprogram tillsammans med RF SISU Jämtland Härjedalen.

Anmälan görs här: Team 12-17 – Länsförsäkringar (lansforsakringar.se)

Fakta Länsförsäkringar Jämtlands engagemang i länet
Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt företag som ägs av kunderna. Det är del i vårt uppdrag att bidra till länets utveckling och vårt engagemang i länet utgår från till stor del från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Mål nummer 3 handlar om god hälsa och välbefinnande genom att bland annat förebygga missbruk av alkohol, tobak och droger.

Har du frågor?
Anna-Karin Lindeberg, ansvarig för samhällsfrågor på Länsförsäkringar Jämtland
063-19 34 27
anna-karin.lindeberg@lfz.se

Krister Holm
Pressansvarig
krister.holm@lfz.se
070 – 227 59 94