Image
 

Östersunds FK:s barn- och ungdomsprojekt


 

Projektet JAG FATTAR! går ut på att engagera och upplysa barn och ungdomar i skolan, om hur kränkande, nedlåtande och förnedrande kommentarer och språkbruk, både verbalt och på sociala media, kan påverka en annan persons välmående och självkänsla. Samt vilka konsekvenser ens handlingar kan få både för sig själv och andra. 

Idag utsätter och utsätts barn och unga andra i sin omgivning och på sociala media, för ett språkbruk som blir hårdare och hårdare. Gränsen för vad de tror är ok att säga eller kalla någon annan förflyttas och ofta utan att den som utrycker sig på detta sätt förstår hur mottagaren känner eller vilka konsekvenser det kan ge. Mental ohälsa och utanförskap kryper längre ner i åldrarna och ofta hänger inte de vuxna med i det snabba flödet från sociala media och hur det påverkar dagens unga. Även hur populära artister väljer att utrycka sig i texter i sin musik kan vara en måttstock för vad barnen tror är ett ok språkbruk eller attityd. 

Vill ni vara med oss att göra skillnad och bidra till en förändring?

Östersunds FK har ett stort samhällsengagemang där barn och unga får chansen att kring kärleken till fotboll lära sig kamratskap, respekt och hänsyn. Fotbollen genom Svenska Fotbollsförbundet har tydliga ramar för vad som är acceptabelt beteende och vad som i vissa fall ger konsekvenser. 

Syftet med detta projekt är att fånga uppmärksamheten i ämnet och belysa problematiken och ge deltagarna möjlighet till att hitta egna lösningar eller ideer kring hur man kan undvika detta i framtiden. 

Målet är att barn och unga i Jämtland Härjedalen i åldrarna 11-16 ska få delta i projektet. Och därmed bli en del i att förebygga kränkningar och mental ohälsa i vårt samhälle. En investering i våra unga är en investering för framtiden. 

hur når vi framgång i detta projekt?

Vi kommer bjuda in skolorna att delta i projektet JAG FATTAR! Varje skola som anmäler sig bestämmer själva vilken klass eller grupp de vill ska få delta. Deltagande grupp får anonymt fylla i en enkät där några frågor ställs i ämnet i syfte att samla underlag från denna åldersgrupp vilket sedan ligger till grund för samtalen med barnen. 

Exempel

1: Har du blivit utsatt för något kränkande ord eller uttryck? Ge exempel på vad som sagts eller skrivits. Hur kändes detta för dig? 

2: Har du sagt eller skrivit något kränkande eller taskigt? Ge exempel på vad du sagt eller skrivit. Hur kändes det efter du gjort det? Vi tror det är viktigt att få in underlag från “båda sidor” av denna problematik. 

Enkäterna samlas in av skolan och delges till projektledaren inför aktivitetens start. Ungdomsledaren sammanställer underlaget som sedan blir verkliga exempel att diskutera kring under aktiviteten. 

Aktiviteten genomförs hos anmäld skola tillsammans med spelare från Östersunds FK, som genom sin roll i ett elitlag agerar förebild och någon att se upp till. Vi inleder aktiviteten med en stunds spontanfotboll eller lättsam aktivitet tillsammans för att lära känna varandra och att ÖFK spelare får skapa förtroende hos barnen. Och fortsätter sedan tillsammans samtalet/workshop kring innehållet i enkäten. ÖFK spelare blir en neutral länk mellan ungdomsledaren och barnen och kommer vara någon att vilja lyssna extra till. 

Efter slutförd aktivitet får deltagarna ett “JAG FATTAR!” diplom att visa upp hemma samt en inbjudan till valfri ÖFK match. Målet är att deltagarna lämnar aktiviteten med en ny insikt: - JAG FATTAR! 

Vill du bidra med valfritt belopp kan det göras på Swishnumret: 123 436 10 44

Klicka här för att stötta barn- & ungdomsprojektet "Jag fattar!"

Vill du veta mer?

Kontakta info@ostersundsfk.se

Samhällspartners