ÖFKs Värdegrund

Definition på värdegrund: Ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten och en beskrivning av de värderingar som vi delar och som styr vårt handlande och beteende.

ÖFKs värdegrund exemplifieras genom våra värderingar som är (ÖLUPP):

  • Öppenhet
  • Långsiktighet
  • Uppriktighet och ärlighet
  • Pålitlighet
  • Professionalism
Öppenhet

Vi välkomnar alla som delar våra värderingar och vill stödja oss i vårt arbete.
Vi välkomnar mångfald, respekterar andras åsikter och verkar för dialog.
Vi vill främja en arbetsmiljö karaktäriserad av respekt och glädje.

Långsiktighet

Vi värnar om långsiktiga och hållbara relationer med våra spelare, ledare, samarbetsföreningar och sponsorer.
Vi Vågar fatta beslut idag som ger bedömda resultat om flera år.
Vi ger aldrig upp.

Uppriktighet och ärlighet

Vi är uppriktiga genom att vara klara och tydliga i vår kommunikation inom och utom föreningen.
Vi förväntar oss också att bli bemötta på ett ärligt och uppriktigt sätt.
Vi står för rent spel och håller oss till regelverket på och utanför planen.

Pålitlighet

Vi håller det vi lovar – vi lovar inte mer än vi kan hålla.
Vi ska upplevas som trygga och säkra.
Vi försöker alltid göra vårt bästa – i alla sammanhang

Professionalism

Vi fattar beslut utifrån genomtänkta strategier.
Vi har en god ekonomisk hushållning.
Vi lever som vi lär – vi följer våra värderingar.


Östersunds FK:s styrelse april 2011