Om du kommer från Östersund

Kör till rondellen norra delen av Östersund vid gamla slakteriet efter E 45, håll till höger i rondellen (åk mot Strömsund), fortsätt c:a 1 km till en ny rondell, ta till vänster i rondellen och man är framme vid arenan.

Om du kommer från Sundsvall och Brunflo

Kör till trafikplats Rannåsen norr om Östersund korsning E14/E45 kör upp och ta till vänster, efter c:a 1 km kommer en rondell håll till vänster om man är framme vid arenan.

Parkering

Uppställningsplats för spelarbussar finns i anslutning till arenan. Parkering finns omedelbart öster om arenan.  Sväng till höger strax innan du kommer fram till arenans läktare. Hänvisningspilar finns. Parkeringsförbud råder efter hela vägsträckan från rondellen fram till Jämtkraft Arena.

Fotbollsbussen

Ett samarbete mellan ICA Maxi Östersund, Nettbuss Stadsbussarna, Östersunds FK och 4SIGN.

Ta bussen till Jämtkraft Arena och våra hemmamatcher!

ICA Maxi Östersund bjuder på bussresan till ÖFK:s samtliga hemmamatcher i Allsvenskan 2018!

Bussen (linje 14) avgår från busstorget till Jämtkraft Arena 60 och 40 minuter före matchstart.
Bussen (linje 14) avgår från Jämtkraft Arena till busstorget: 20 minuter och 40 minuter efter matchslut.