Med anledning av felaktiga uppgifter i SVT Jämtland 8 juni

Tisdagen den 8 juni publicerades en nyhet på SVT Jämtlands webbsajt med uppgifter om att ÖFK gick in i säsongen 2021 med ett eget negativt kapital på 23 miljoner.

Uppgiften var felaktig.

ÖFK gick in i säsongen 2021 med ett återställt eget kapital. Kapitalet återställdes innan årsskiftet i december 2020. 
Det framgår även av bokslutet vilket går att ta del av här

Dela artikel