Om du kommer från Östersund
Kör till rondellen norra delen av Östersund vid gamla slakteriet efter E 45, håll till höger i rondellen (åk mot Strömsund), fortsätt c:a 1 km till en ny rondell, ta till vänster i rondellen och man är framme vid arenan.

Om du kommer från Sundsvall och Brunflo
Kör till trafikplats Rannåsen norr om Östersund korsning E14/E45 kör upp och ta till vänster, efter c:a 1 km kommer en rondell håll till vänster om man är framme vid arenan.

Parkering
Uppställningsplats för spelarbussar finns i anslutning till arenan. Parkering finns omedelbart öster om arenan.  Sväng till höger strax innan du kommer fram till arenans läktare. Hänvisningspilar finns. Parkeringsförbud råder efter hela vägsträckan från rondellen fram till Jämtkraft Arena.