Delbeslut gällande elitlicensen för säsongen 2023

Licensnämnden har fattat delbeslut angående elitlicens inför säsongen 2023 för samtliga klubbar i Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan och Ettan utifrån hur det uppfyllt de elitlicenskriterier som ska prövas under våren.

Då Östersunds FK Elitfotboll AB gick in i den nuvarande säsongen med ett negativt eget kapital har klubben lämnat in en handlingsplan för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid innevarande års utgång samt en likviditetsplan för att visa att man kan klara sina betalningar under resten av innevarande år.

Licensnämnden har vidare funnit att handlingsplanen från Östersunds FK Elitfotboll AB för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid innevarande års utgång inte är orealistisk liksom att det inte är orealistiskt att Östersunds FK kan klara sina betalningar under resten av innevarande år.

-Vi och Svenska fotbollsförbundets licensnämnd ser positivt på den handlingsplan som har lämnats in. Vi är mitt inne i en spännande säsong i Superettan och ser fram emot återstarten i kommande månadsskifte, säger Kjell Andersson, tf VD i Östersunds FK

Dela artikel