Handlingar till extra årsmöte 2019-04-12

Här kommer en föredragningslista för de två extra årsmöten som Östersunds FK kommer att hålla 12 april 2019. Årsmötet är klockan 18.00 på Fredssalen på Storsjöteatern (OSD).

Föredragningslista Östersunds FK:s extra årsmöte 1 den 12 april 2019

§ 1                 Mötets öppnande

§ 2                 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3                 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4                 Val av två justerare för mötet

§ 5                 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6                 Fastställande av föredragningslista

§ 7                 Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år

§ 8                 Mötets avslutande

Föredragningslista Östersunds FK:s extra årsmöte 2 den 12 april 2019

§ 1                 Mötets öppnande

§ 2                 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3                 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4                 Val av två justerare för mötet

§ 5                 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6                 Fastställande av föredragningslista

§ 7                 Behandling av styrelsens förslag på reviderade stadgar

§ 8                 Behandling av i rätt tid inkommen motion

§ 9                 Mötets avslutande

Här hittar du handlingar till de två extra årsmötena:

Föredragningslista årsmöte 1

Föredragningslista årsmöte 2

Stadgar och hålltider extra årsmöte

Stadgarna och hålltider

Motion från medlemmar

Synpunkter

Dela artikel