Information från ÖFK angående Coronaviruset

Östersunds FK följer noggrant utvecklingen och kommer självklart att följa de rekommendationer och förordningar som kommer från Folkhälsomyndigheten, Region Jämtland Härjedalen samt Östersunds kommun när det gäller Coronaviruset.

I dagsläget finns ingen rekommendation eller förbud från Region Jämtland Härjedalen eller Östersunds kommun som gör att vi i Östersunds FK ska kunna genomföra publika evenemang, läger, cuper eller tävlingar. 

Östersunds FK har också nära kontakt med Svenska Fotbollförbundet och kommer att följa de rekommendationer som kommer därifrån och självklart också från Folkhälsomyndighetens sida. 

Ur ett smittskyddsperspektiv finns det i dagsläget ingen anledning att friska barn hålls hemma. Dock ska man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och/eller feber. Känner man sig hängig eller sjuk, så tränar man inte, det är ingen skillnad från i vanliga fall. Man kan alltid kontakta 113 13 eller 1177 om man känner sig orolig. Bra information finns också på Folkhälsomyndighetens websida.

Om Östersunds FK finner skäl att rekommendera annat till er medlemmar eller för vår verksamhet kommer vi skyndsammast möjligt att meddela detta!

Inför denna veckas bolagsstämma och årsmöte i ÖFK uppmanas till extra försiktighet för de som kommer att följa dessa på plats. Följ de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida här

Styrelsen och ledningen i Östersunds FK

Dela artikel