Publikt erbjudande om att teckna aktier  i

ÖSTERSUNDS FK ELITFOTBOLL AB
____

Östersunds FK Elitfotboll AB (publ) erbjuder alla privatpersoner, företagare och investerare att teckna aktier i samband med nyemission av B-aktier i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ)


Antal aktier som finns tillgängliga för teckning: 12 499 B-aktier

En aktie kostar: 2 000 SEK

Teckningstid: 2019-10-19 till och med 2020-04-25 (Styrelsen har beslutat att förlänga teckningstiden från 2019-12-31)

Vid en fullteckning av aktierna, d.v.s. 12 499 aktier, tillförs 24 998 000 kr till Östersunds FK Elitfotboll AB (publ).

Så här går emissionen till:

- Aktieteckningen skall ske under tiden från och med den 2019-10-18 till och med 2020-04-25.

- Betalning för tecknade aktier sker genom insättning på av bolaget för ändamålet särskilt upprättat konto hos Swedbank, konto nr 8147-1 694 822 344 - 8

- Vid insättning anges personnummer/organisationsnummer.

- Teckningslista som finns här: Teckningslista B-aktier Östersunds FK Elitfotboll AB fylls i och sänds till oss via post eller e-post.

Du kan signera online via Adobe Sign, signera direkt på Kansliet (ÖFK Butiken, Storgatan 26, Östersund), eller skriva ut hemma och signera.

Se även mer utförlig information i prospektet som finns att tillgå i här: Östersunds FK Elitfotboll AB prospekt.