Östersunds FK Elitfotboll AB upprättar kontrollbalansräkning

När det finns skäl att anta att ett aktiebolags egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning. Med hänvisning till upprättandet av kontrollbalansräkningen kommer företaget kalla till en extra bolagsstämma den 14 oktober. Kallelsen har skickats ut till aktieägarna under dagen. 

Just nu har klubben en bättre likviditet än på länge. Dessvärre har vi kortfristiga skulder som vi har dragits med under en längre tid. Vi har nu upprättat en kontrollbalansräkning då vi ser att mer än hälften av det egna aktiekapitalet är förbrukat, men Östersunds FK ser positivt på att kunna återställa aktiekapitalet inom åtta månader enligt aktiebolagslagen. Vi jobbar både med nuvarande, men också nya investerare som alla ser starkt på Östersunds FK:s roll i den Jämtländska fotbollen. Vi har sex matcher kvar i Superettan, varav fyra hemmamatcher, och vi ser att vi ska klara detta både sportsligt och ekonomiskt.

Hälsningar,
Ordförande för Östersunds FK Elitfotboll AB, Stig-Åke Eklund, Ordförande för Östersunds Fotbollsklubb, Richard Persson och tf VD i Östersunds FK Kjell Andersson

Dela artikel