Sista dagen att teckna sig för Aktier

Idag är sista dagen för allmänheten att köpa aktier i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ).
Aktien kostar 2 000 kronor.

Östersunds FK Elitfotboll AB (publ) erbjuder alla (privatpersoner, företagare och investerare) att teckna aktier i samband med nyemission av B-aktier i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ).

Klicka här för att få information hur du köper aktier!

Pris: 2 000 kr

Teckningstid: 2019-10-18 – 2019-11-11

Så här går emissionen till: Aktieteckning skall ske under tiden från och med den 2019-10-18 till och med 2019-11-11. Betalning för tecknade aktier sker genom insättning på av bolaget för ändamålet särskilt upprättat konto hos Swedbank, konto nr 8147–1 694 822 344 – 8

Vid insättning anges namn/firma och personnummer/organisationsnummer.

Teckningslista fylls i och sänds till oss via post eller e-post. 

ÖFK ELITBOLAGET – PUBLIK AKTIEFÖRSÄLJNING – Vision

ÖFK ska bli och vara svenska mästare i fotboll och spela europeisk tävlingsfotboll 

UPPDRAG

ÖFK ska vidareutveckla sin verksamhet och dess fotbollsspelare för spel i svensk och europeisk elitfotboll.

ÖVERGRIPANDE VISION

ÖFK skall löpande genomföra sociala och samhälleliga insatser för att hjälpa och inspirera medmänniskor.

ÖFK skall vara transparenta och nyfikna på att ständigt utveckla sin verksamhet.

ÖFK skall vinna Allsvenskan.

ÖFK skall aktivt ta ställning för människor som far illa i världen.

ÖFK skall verka för att ungdomar i vår verksamhet får ett livslångt positivt förhållningssätt visavi fotbollen.

ÖFK skall verka för jämställdhet och HBTQ-personers lika värde i all vår verksamhet.

Varför försäljning av aktier i bolaget?

ÖFK behöver få in mer kapital för att kunna bedriva verksamheten vidare både kortsiktigt och långsiktigt.

Varför investera i Östersund FK Elitfotboll AB?

ÖFK är en framgångsrik förening i svensk fotboll. Med tre år i Superettan och fyra år i rad i Allsvenskan är ÖFK etablerad i Svensk Elitfotboll. Östersunds Fotbollsklubb har gett Östersunds FK Elitfotboll AB ett ägardirektiv som går ut på att A-laget ska delta i Europaspel med positivt ekonomiskt resultat.

Fotboll engagerar, skapar sysselsättning och inkluderar människor i ett positivt sammanhang. Med ett lag som får möjlighet att konkurrera på högsta nivå skapas förebilder, idoler och bra marknadsföring av Östersund som stad, Jämtland som region och Norrland som landsdel. Det i sin tur leder till positiva effekter som är bra för invånarna och näringslivet.

Dela artikel