Självskattningsformulär

för media och tv


 
 

Detta formulär ska fyllas i senast två (2) timmar innan din planerade ankomst till match på Jämtkraft Arena. Självskattningsformuläret ska fyllas i på den aktuella dag som du besöker arenan
This form must be filled in no later than two (2) hours before your planned arrival at the stadium. The form shall be filled in on the day you visit the arena.

Du kommer att få ett mejl med bekräftelse av ifyllt självskattningsformulär. Var vänlig visa upp det vid ankomst till arenan.
You will receive an e-mail with confirmation of submitted self-assessment form. Please, show the e-mail on arrival to the arena

Detta formulär ska skickas in senast två (2) timmar innan din planerade ankomst till arenan.
This form must be sent no later than two (2) hours before your planned arrival at the arena.