Styrelsen i ÖFK informerar om läget i föreningen

Från det att vår nya ordförande Bo Ottosson kompletterat föreningsstyrelsen har ett stort fokus legat på att sätta in Bo i sina arbetsuppgifter. Vi kommer fortsätta jobba lugnt, effektivt och metodiskt!  

Vi upplever att Östersunds Fotbollsklubb är en förening som engagerar lokalt, regionalt och nationellt. Det är en stolthet för oss att representera denna fina förening. Det har varit en tuff och turbulent tid, men vi är säkra att tillsammans  med #Exiljämtar, lokala partners, fans, medlemmar, sponsorer och andra aktörers stöd kommer vi fortsätta vara starka och framgångsrika !

Vi är väl medvetna om att slutplaceringar 8, 5, 6 i Allsvenskan inte är någon tillfällighet. Vår bedömning är att det är unikt som ”nykomlingar” i svensk Elitfotboll att ha denna placering i Sverige. Vi kommer att jobba hårt för att upprätthålla och förbättra detta!  Vi ska tillsammans hjälpa föreningen att nå sina Visioner och mål. 

Östersunds Fotbollsklubb styrelse har tillsatt följande ledamöter till ÖFK Elitfotboll AB: 

Bo Ottosson, Maria Wilen, Niklas Edbjörk.

Vi vill fokusera på transparens, öppenhet och ett lyssnande i analysfasen. I denna fas lyssnar vi av och stöttar upp ungdoms-academy, tjänstemannasidan och sportsliga ledningen för elitverksamheten. 

Styrelsen för Östersunds Fotbollsklubb har agerat i ytterligare förtydligande rörande Daniel Kindberg. Daniel Kindberg har ingen roll i Östersunds Fotbollsklubb förening eller Elitfotboll AB. Daniel Kindberg har ingen påverkan på styrelse eller ledande funktioner inom Östersunds Fotbollsklubb Förening eller Elitfotboll AB.

VD och ledande funktioner har fått information från huvudstyrelsen i hur föreningen och elitfotboll ska vara bortkopplade från Daniel Kindberg under den tid han har anklagelser riktade mot sig. Först efter att anklagelserna är prövade i svensk domstol kan huvudstyrelsen pröva frågan på nytt. Eventuella privata kontakter mellan Daniel Kindberg och spelare, ledare och andra ligger utanför styrelsens och organisationens ansvar.

Daniel Kindberg har således inte någon professionell roll eller relation inom Östersunds fotbollsklubb eller Elitfotboll AB gentemot styrelse, ledning, press eller andra aktörer. 

Vid frågor:

Kontakta ordförande Bo Ottosson mob: 070-5142030
Östersunds Fotbollsklubb

Dela artikel