Styrelsen i ÖFK har påbörjat en intern utredning

Styrelsen har sedan några veckor tillbaka påbörjat en utredning rörande de tolkningssvårigheter som funnits rörande genomförandet av extra årsmöte under april 2019.  Utredningen pågår och vi inväntar svar från de jurister vi tillfrågat.
Vid frågor, kontakta ÖFK:s ordförande Bo Ottosson mob: 070-514 2030.

Dela artikel