Driftaren AB har beslutat att överklaga

Driftaren AB har beslutat att överklaga Ångermanlands Tingsrätts dom från den 5:e november. Företagsboten är en direkt följd av att Kindberg dömts för brott enligt den åtalspunkt som berör Driftaren AB. 

Om Hovrätten skulle ogilla åtalet i den delen skall inte Driftaren AB åläggas någon företagsbot. Om Driftaren AB inte överklagar tingsrättsdomen blir den legala effekten att hovrätten inte kan ändra tingsrättsdomen mot Driftaren AB trots att Hovrätten samtidigt kanske finner att brott inte har begåtts beträffande just den delen av åtalet. Driftaren AB har därför beslutat att överklaga domen för att inte riskera att ansvara för en företagsbot som rent faktiskt skulle vara felaktig.

Driftaren AB, har sedan många år tillbaka inte bedrivit någon verksamhet, och är ett dotterbolag till Östersunds FK.

Dela artikel