Engagemang för kvällens medlemsmöte

På dagens medlemsmöte hade ett 50-tal medlemmar rört sig mot Storsjöteatern och Fredssalen. Östersunds FK:s föreningsordförande Richard Persson inledde informationsmötet genom att hälsa samtliga medlemmar välkomna. Richard tog tillfället i akt att låta styrelsemedlemmarna presentera sig och berätta om de områden som var fokuspunkter för just dem.

Mårten Ulander inledde med att berätta om det aktuella kulturprojektet som klubben gör tillsammans med Jamtli, Klotterakademin och Niclas från Svenska Kyrkan. Han berättade om engagemanget och entusiasmen från både spelare och ledare och pratade också om den kommande avslutningen som är planerad att äga rum i augusti månad.

Mårten Ulander gick över sedan att prata om projektet gällande Team 12-17 som vi gör i samarbete med Regionen och Länsförsäkringar Jämtland. 

Johan Lidenmark och Stefan Lundin tog över ordet för att berätta om den nuvarande akademiverksamheten och hur utvecklingen har varit, men också hur planerna ser ut. Redan nu har flertalet akademispelare deltagit och tränat med a-laget. De lyfte också den viktiga röda tråden i hela verksamheten för att unga spelare ska kunna nå eliten, samtidigt som de kan bo kvar i Jämtland. Under presentationen av akademin fick också spelare från några av lagen presentera sig och berätta om hur de ser på det aktuella läget i ungdomsverksamheten.

Presentationspunkten växlades sedan över till a-lagets verksamhet och främst den sportsliga biten. Fotbollschefen Stefan Lundin och managern Magnus Powell lyfte att det har varit ett tyngre läge med resultaten och att det hade önskats vara ett bättre tabelläge. Powell berättade att det är ett nytt lag med stor potential som behöver växa samman.

De pratade också om den nuvarande kontraktssituationen med spelare vars kontrakt går ut vid sommaruppehållet samt hur den kommande förhandlingen ser ut med spelare som har utgående kontrakt vid årsskiftet. 

Som avslutande del på agendan tog tf. Catharina Törngren över ordet och informerade dels om det ekonomiska läget. Törngren förklarade att det är ett ansträngt ekonomiskt läge för klubben där biljettintäkterna och budgeterat SEF-medel inte varit det förväntande. Det diskuterades också om hur den nuvarande kontorslokalen planeras att bytas mot akademihuset på Jämtkraft Arena.

Det pratades också värdet om klubben och hur man ska stärka varumärket på olika sätt.

Dela artikel