Extra årsmöte i Östersunds Fotbollsklubb 11 november

Östersunds Fotbollsklubb hälsar alla medlemmar i ÖFK välkomna till ett extra årsmöte måndag 11 november klockan 17.30 i Folkets Hus Östersund.

Det extra årsmötet är alltså måndag 11 november. Ärenden som behandlas på det extra årsmötet är beslut om nya stadgar samt val av ledamöter till valberedning.

Välkommen med nomineringar av ledamöter till valberedningen, skicka din nominering till info@ostersundsfk.se

Dokument inför mötet kommer att läggas ut på ÖFK:s hemsida senast en vecka innan mötet.

Uppdaterad information 2019-10-29

Rösträtt på mötet har medlem som betalade medlemsavgiften för år 2018 senast per den 30 november 2018 och som under 2019 fyller lägst 15 år. 

Medlem för 2019 har inte rösträtt på mötet men har yttrande- och förslagsrätt. 

Ingen anmälan till det extra årsmötet behöver göras. Det extra årsmötet startar klockan 17.30 måndag 11 november 2019 i Folkets Hus Östersund.

Välkomna!

Dela artikel