Förtydligande från ÖFK:s styrelse gällande kampanjen ”Jag tror på det här”

”Vid ingången av 2019-01-01 – hade Östersunds Fotbollsklubb ett eget kapital på drygt 23 miljoner kronor. Och en egen bank/kassa på drygt 10 miljoner kronor. I enlighet med tidigare årsredovisningar.

Vi vet om att klubben under två år, 2017-2018, hade en hög omsättningsökning på grund av Europa League spel och på grund av externa spelarförsäljningar. 

Vi kan bara tolka föregående styrelses arbete gällande jobbat för en enda sak, ÖFK:s bästa – kortsiktigt och långsiktigt.

Nu har det under kort tid i ÖFK, hänt mer än vad som sker under lång tid i många andra konkurrerande klubbar. Ett helt lag tillsammans med ledarstab, Graham Potter med kollegor, har gått vidare till andra uppdrag, och därmed har vi behövt investera i ett nytt lag och i en ny ledarstab. 

I förklaringen till varför det ”endast” vid 2018-12-31 fanns 10 miljoner kronor i egna kassan är bland annat följande stora poster i grova drag:

  • 23 miljoner kronor – avbetalning av lån och fordringar till externa parter. ÖFK var, 2019-01-01, som en av få klubbar i allsvenskan därmed helt skuldfria. 
  • Spelarförsäljningar generellt innebär intäkter, men också kostnader – till tidigare klubbar, agenter och andra intressenter. Oftast 20-25 procent betalas till dessa intressenter – likaså tidigare försäljningar i ÖFK.

Vi har under året 2019 (under allsvenskt spel) som folk vet, tappat sponsorer, säsongskortsköp och biljettintäkter – som vi tidigare år haft på grund av Europa leag spel. Därför går vi nu ut och vill att de som vill vara med oss nu också är med oss när andra väljer att vika av. 

Östersund Fotbollsklubbs styrelse, tillsammans med organisation, jobbar med flera olika intäktsmål. Sponsorsidan är ett intäktsben som vi behöver för att nå våra mål. 

Vi tror på det här!

Styrelsen Östersunds Fotbollsklubb

Dela artikel