Frågor och svar angående gårdagens beslut

Igår kom Disciplinnämnden i Svenska Fotbollförbundet med besked att anmälan mot ÖFK läggs ner på grund av preskription. Här ger ÖFK svar på vad detta innebär och vad som händer nu.

Igår kom ett beslut om att en anmälan mot ÖFK lades ner p g a preskription, vad innebär det?
Det innebär att anmälan som Licensnämnden gjorde mot ÖFK kom in för sent utifrån när Licensnämnden fick kännedom om ärendet. Licensnämnden hade kännedom om de påstådda omständigheterna redan försommaren 2018, men gjorde anmälan först februari 2019 – vilket är för sent enligt idrottens regelverk. Disciplinnämndens beslut var enhälligt.

Vad innebär detta?
Det innebär att Licensnämnden har fram till den 24 juli på sig att överklaga beslutet. Om ingen överklagan görs så är ärendet avslutat.

I media florerar rykten om andra anmälningar, stämmer det?
Ja det föreligger en annan anmälan, också gjord av Licensnämnden, till Representantskapet. ÖFK kommer att få möjlighet att yttra sig även över denna anmälan, med det kommer troligtvis bli först efter sommaren.

Föreligger samma preskriptionsregler för Representantskapet som Disciplinnämnden?
Ja, preskriptionsreglerna är mer eller mindre desamma i båda ärendena.

Vad händer nu?
ÖFK avvaktar för att se om Licensnämnden väljer att överklaga Disciplinnämndens beslut. Rörande den andra anmälan så avvaktar vi förbundets fortsatta hantering. Troligtvis kommer ÖFK att bli ombedda att yttra sig i ärendet först efter sommaren.

Är ÖFK en del av den stämningsansökan som föreligger gentemot Daniel Kindberg?
Nej, ÖFK är inte en del av den stämningsansökan. ÖFK:s dotterbolag Driftaren AB är, som tidigare nämnt, en del av stämningsansökan utifrån att Daniel Kindbergs ansågs företräda bolaget under 2013. 

Dela artikel