Inför extra årsmötet 11 november 2019

Östersunds Fotbollsklubb hälsar alla medlemmar i ÖFK välkomna till ett extra årsmöte måndag 11 november 2019 klockan 17.30 i Folkets Hus Östersund.

Det har tidigare via Östersunds Fotbollsklubbs hemsida kommunicerats att det kommer att hållas ett extra årsmöte i föreningen den 11 november 2019. Detta meddelande har idag uppdaterats och förtydligats i syfte att klargöra vem som är röstberättigad på mötet samt för att tydliggöra för det extra årsmötet aktuella frågor m.m. 

I syfte att undvika missförstånd och för att vara extra tydliga avseende rösträtten vill vi även genom detta separata meddelande klargöra vem som är rösträttsberättigad på det extra årsmötet. 

Rösträtt på det extra årsmötet har medlem som betalade medlemsavgiften för år 2018 senast per den 30 november 2018 och som under år 2019 fyller lägst 15 år. Rösträtten regleras i Östersunds Fotbollsklubbs stadgar. 

Är du medlem för 2019 har du inte rösträtt på mötet men har yttrande- och förslagsrätt. 

För övrig information kring det extra årsmötet hänvisas till det uppdaterade meddelandet som publicerats på vår hemsida 2019-10-29.

Styrelsen i Östersunds Fotbollsklubb 

Dela artikel