Nu kan du anmäla dig till Team 13-17 för den kommande perioden

Idrotten står för hälsa och är ett av samhällets viktigaste alkohol- och drogförebyggande sammanhang. För många unga är idrott en skyddsfaktor när det kommer till just alkohol.

Samtidigt vet vi att det finns sammanhang inom idrotten där alkohol kan finnas med eller upplevas som naturligt. Det vill vi ändra på!

Tillsammans med länets elitklubbar; Jämtlands basket, Östersunds basket, Östersunds FK och Östersunds IK bildar vi laget som älskar elitidrott och vet hur vi undviker alkohol, narkotika, nikotin och tobak, allt för största möjliga upplevelse och prestation!

Anmäl dig, gå gratis på elitlagens hemmamatcher och lär känna ett härligt gäng som lyfter din kunskap om prestation och hälsa.

Team 13-17 vänder sig till alla ungdomar mellan 13-17 år i Jämtland och Härjedalen, oavsett om du är aktiv inom en förening eller inte. Som medlem i Team 13-17 skriver du ett kontrakt med ambassadörer för respektive elitklubb och dina föräldrar om att inte dricka alkohol, ta droger eller använda tobak under det år avtalet gäller. I gengäld får du gå obegränsat på A-lagens hemma matcher och ta del av ett utbildningsprogram tillsammans med RF SISU.

Ungdomar Team 13-17

  • Kontraktsskrivning med föräldrar och ambassadörer för respektive förening vid angiven tidpunkt och plats.
  • Delta vid de inspirationsaktiviteter som erbjuds. Till exempel föreläsningar.
  • Efterleva det påskrivna avtalet.
  • Fri tillgång till elitföreningarnas A-lagsmatcher (utifrån platstillgång)

Föräldrar
Undersökningar visar att föräldrars och andra vuxnas gränser, bidrar till minskad konsumtion bland ungdomar. Därför vill vi att du som förälder går igenom denna sida för att lära dig mer om alkohol och andra droger samt din viktiga roll som vuxen: https://www.fullkoll.nu/om-alkohol-och-droger/tobak-och-nikotin/. Du kvitterar genom att signera kontraktet tillsammans med ditt barn.

Kontraktsskrivningstillfällen

  • Sker 18 augusti mellan 13 och 15 i Surfbukten! 

Begränsat antal platser
Vi har 200 platser i Team 13-17. De ungdomar som inte var med förra säsongen kommer att prioriteras. 

Dela artikel