Rösta till stöd för demokratin och alla människors lika värde i EU

En grundsten för svensk idrott är att alla människor är välkomna in i idrottsrörelsen. Det exemplifieras i Svenska Fotbollsförbundet med ”Alla är olika – olika är bra”. Alla ska känna sig välkomna oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning och funktionsvariation. 

Inom UEFA exemplifieras detta genom ”Equal Game”. 

”Everyone should be able to enjoy football. No matter who you are, where you’re from or how you play. That’s Equal Game.” 

För oss i Östersunds FK är mångfald och alla människors lika värde en självklarhet. I vår värdegrund finns inskrivet att ÖFK ska löpande genomföra sociala och samhälliga insatser för att hjälpa och stötta medmänniskor. 

ÖFK ska aktivt ta ställning för människor som far illa i världen. ÖFK ska verka för jämställdhet och HBTQ-personers lika värde i all vår verksamhet. 

Som en grundsten i hela vår värdegrund och våra värderingar ligger alla människors lika värde som det definieras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Ska man vinna fotbollsmatcher får man aldrig slå sig till ro. Vi måste ständigt träna för att bibehålla den form vi har och för att bli ännu bättre. Formen är dagsfärsk och varar inte för evigt. 

Precis så är det med våra demokratiska och mänskliga rättigheter. Vi måste ständigt försvara det vi och tidigare generationer uppnått. Och vi måste ständigt försöka fördjupa och förbättra vårt samhälle. 

Söndag den 26 maj är det val i EU. Vi vill uppmana alla att gå och rösta och att lägga sin röst på ett parti som precis som Sveriges idrottsrörelse, ÖFK och UEFA vill att alla ska känna sig välkomna i EU oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning och funktionsvariation. 

Rösta för ett öppet samhälle där kärlek till våra medmänniskor står i centrum! 

Östersunds FK

Dela artikel