Team 12-17 startar upp igen

Team 12–17 är en klubb där ungdomar som är mellan 12 och 17 år får ett fritt årskort förutsatt att de förbinder sig till att avstå alkohol-tobak och andra droger under 12 månaders period. 

För att gå med i klubben måste varje ungdom underteckna ett avtal där de förbinder sig till att vara alkohol-Tobak och drogfri kontinuerligt alla dagar i veckan under dygnets alla timmar för att få tillgång till ett årskort under säsongen. Avtalet gäller tills vidare men ses över och bekräftas varje år till dess att ungdomen fyller 18 år.

Målet med Team 12–17 är att inspirera ungdomar till att hålla sig drogfria och skjuta fram alkoholdebuter så långt som möjligt. De ungdomar som vill delta i Team 12–17 anmäler sig till en kontraktsignering som arrangeras av klubben med spelarambassadörerna. Vid kontraktsigneringen får ungdomarna och deras föräldrar även chans att möta spelarna från laget. Ambassadörernas uppdrag är att skriva under ”kontraktet” tillsammans med ungdomen och föräldrar.

Att avtalet signeras på plats, och inte kan skickas in digitalt eller via ett ombud är viktigt. Dels för att signalera att projektet är seriöst och att både ungdom, förälder och klubb tillsammans varit delaktiga i och tar sitt ansvar kring att avtalet efterlevs. Genom kontraktsskrivningen engageras både ungdomen, vårdnadshavare och laget kring löftet om alkohol- och drogfrihet. 

Ett avtal som gynnar alla parter. Ungdomar premierar sin hälsa och får ett årskort med inträde på hemmamatcherna, föräldrar kan känna sig tryggare i att deras barn tagit ett tydligt ställningstagande och klubben visar att de tar ansvar och står för positiva värderingar.

-Vi startade upp det här under 2017 tillsammans med Östersunds FK efter inspiration från Linköping Hockey Club. Klubben med flera har genomfört det här på ett väldigt bra sätt och bidragit till att ungdomar har skjutit upp sina alkoholdebuter. Vi ser väldigt positivt på samarbetet och det är en väldigt viktig del i vårt arbete för folkrörelsen, säger Thomas Andersson på Region Jämtland Härjedalen.

Inom kort kommer information gällande kontraktskrivningen.

Dela artikel