Uppdaterade riktlinjer från Svenska Fotbollförbundet angående matcher mm

Idag kom Folkhälsomyndigheten med klargörande när det gäller träningar och matcher för idrotten. Där står det klart att träningar och träningsmatcher för ungdomar födda 2002 och senare går bra men att man från myndigheten avråder för tävlings- och träningsmatcher för vuxna.

Varje specialdisktriktsförbund har ett eget ansvar att – med folkhälsan i fokus samt utifrån rådande beslut och riktlinjer från myndigheter och SvFF – fatta beslut om distriktets tävlingsverksamhet samt om föreningsarrangerade tävlingar, t.ex. cuper, och träningsmatcher (se 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser).

SDF och föreningar ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter med allmänna råd som, med ikraftträdande den 17 april 2020, anger att matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras för barn och ungdomar födda 2002 och senare, medan man avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.

Vid genomförande av matcher är det enligt Folkhälsomyndigheten viktigt att:

  • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna,
  • det finns goda möjligheter att tvätta händerna och
  • trängsel mellan människor undviks.Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare (se ovan).

Enligt Folkhälsomyndigheten kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras. SvFF:s rekommendation är därför att matcher som innebär resor över distriktsgränser bör undvikas.

Läs hela dokumentet här!

Dela artikel