Valberedningen föreslår Peter Svensson till ny i ÖFK:s styrelse

14 mars har Östersunds FK årsmöte och då ska en ny styrelse väljas. Nu har valberedningen med ordföranden Sören Eriksson föreslagit att Peter Svensson ska ingå i ÖFK:s styrelse.

Peter Svensson jobbar idag som föreläsare inom våldsförebyggande med fokus på förväntningar på män.

ÖFK och Peter Svensson har sedan 2015 haft ett nära samarbete med Huskurage där ÖFK ambassadörer. Peter arbetade då med uppförandekoder inom Svensk Elitfotboll och började titta på det arbete som Lasse Landin och andra startade upp i föreningen.

-Huskurage handlar om att stoppa våld i hemmet och jag ser verkligen idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet som en potentiell motor i arbetet för att förebygga våld på både gator och i hem, förklarar Peter.

Peter är nu det fjärde namnet som valberedningen har lagt fram till den nya styrelsen. De andra är Ante Strängby, Britt Bohlin och Niklas Edbjörk.

-Det känns oerhört hedrande att ha fått frågan och möjligheten av valberedningen att ingå i ÖFK:s styrsel. ÖFK har med all önskvärd tydlighet visat Sverige och världen att fotboll kan vara större än fotboll, att prestation är viktigare än resultat och laget är större än jaget. Det häftiga är att det känns som resan just börjat och jag ska göra allt jag kan för att bidra till att klubben fortsätter vinna både titlar och samhällsmatcher, säger Peter.

Peter har suttit fyra år i styrelsen för UN Women Nationell Kommitté Sverige. Han har tjugo års erfarenhet av våldsförbyggande arbete och metodutveckling inom omsorgen. Grundande 2015 den ideella föreningen Huskurage för att ge grannar verktyg och kunskap att stoppa våld i hemmet.  

Han arbetar sen sex år tillbaka som våldsförebyggande och hälsofrämjande föreläsare och konsult. Har särskilt fokus på maskulinitet och förväntningar på pojkar och män. Uppdragsgivarna finns ofta  inom skola, idrott och mansdominerad bransch

-Min främsta styrka blir att hjälpa ÖFK att fortsätta bygga och utveckla sina nära relationer, med sponsorer och partners, i regionen och utanför. Vi ska vara ledande på samhällsnytta och precis som tidigare, fortsätta kombinera att attrahera fotbollsälskare och generera samhällsskillnad.

Sören Eriksson är från valberedningens sida väldigt nöjd med att nominera Peter till styrelseuppdraget inom ÖFK.

-Peter har ett fantastiskt engagemang när det gäller fotbollen och det arbete som vi inom ÖFK har arbetet med så länge. Han kommer, om han blir invald vid årsmötet, att tillföra väldigt mycket med sin syn på samhället och det som händer utanför fotbollsplanen.

Dela artikel