Valberedningen: – Stort intresse att sitta med i ÖFK:s nya styrelse

I mars kommer Östersunds FK att ha årsmöte och då ska en delvis ny styrelse väljas. 

-Intresset för att sitta i ÖFK:s styrelse är stort, det ringer folk som vill vara med och vi får tips om folk dagligen, säger Sören Eriksson som är valberedningens ordförande.

Efter några turbulenta veckor där Daniel Kindberg valde att avgå och sedan Hans Carlsson meddelat att han inte kommer att stå till förfogande som ordförande efter årsmötet, då är det full fart på arbetet med att skapa en ny styrelse.

Sören Eriksson är valberedningens ordförande och man skulle kunna tro att han har ett svårt arbete att få ihop en stark styrelse inför årsmötet. Men Sören bekräftar att så inte är fallet.

-Nej, intresset för att sitta med i ÖFK:s styrelse är stor måste jag säga. Vi har börjat att prata med folk och hela tiden får vi nya tips på folk som vill sitta i styrelsen, berättar Sören Eriksson.

Tillsammans med Diana Lindgren jobbar Sören med att hitta rätt folk med olika kompetens till styrelsearbetet i föreningen. Sören pratar med den nuvarande styrelsen och hör vad de tycker behövs för kompetens i styrelsen. 

-Vi vill ha en styrelse på 5-7 personer, helst ska det vara ett ojämnt antal. Vi räknar med att ha ett förslag till en ny styrelse klart minst några veckor före årsmötet i mars, förklarar Sören.

-Det kommer inte att bli några problem att få till en stark styrelse. Det finns många som älskar ÖFK som vill vara med och hjälpa till, avslutar Sören.

Dela artikel