Östersunds Fotbollsklubb är Sveriges första HBTQ-certifierade förening

Att genomföra en RFSL:s hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande.
Fokus för RFSL:s hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar. Ett historiskt perspektiv ges också över hur lagar och rättigheter förändrats över tid i Sverige.

– Att vara en hbtq-certifierad förening innebär att ÖFK ännu tydligare ska inkludera hbtq-perspektivet i våra grundvärderingar.

I ÖFK ska ett holistiskt synsätt och alla människors lika värde prägla allt arbete i föreningen. Det är viktigt inte bara utifrån ett människorättsperspektiv utan även utifrån att kunna ta vara på allas kunskaper, erfarenheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.
– I ÖFK vill vi utveckla hela människan, helt enkelt för att vi vet att det gör att vi vinner fler matcher. Ökad kunskap och förståelse ger tolerans och skapar vinnare på och utanför planen, avslutar Daniel Kindberg, ordförande i Östersunds Fotbollsklubb.

Att bli HBTQ-certifierad innebär inte att man är färdigutbildad. HBTQ-certifieringen lägger en grund för arbetet i vardagen vilket är det absolut viktigaste delen i föreningens arbete.