2012 startade ÖFK Östersunds Kulturakademi. Syftet med kulturakademin är att vi med genom att få verka på andra arenor än fotbollsarenan ska utvecklas som människor och därigenom kunna vinna fler matcher både på och vid sidan av fotbollsplanen.

Östersunds FK ger möjligheten att utvecklas idrottsligt men vill även ta ett större ansvar för sina spelare och ungdomar. Kultur är en  viktig del i samhällsbyggandet och är en grund för demokratisk ordning. Kultur är karaktärsdanande och stärker självkänsla och  självförtroende hos individen. I ett samhälle som står i ständig förändring och utveckling behöver vi människor som är kreativa och  som vågar tänka i nya eller annorlunda banor. Genom att även erbjuda ett kulturellt kapital ger också Östersund FK sina spelare och  ungdomar redskapen och självförtroendet och röra sig i den kulturella sfären.

Sedan starten 2012 har ÖFKs kulturakademi arbetat med:

  • 2012. Kulturmöten. Möten med kulturarbetare inom en mängd områden.
  • 2013. Teater. Alla anställda skrev, tränade in och uppförde ett teaterstycke med hjälp av Jämtlands kultur kompani.
  • 2013. Min väg till ÖFK. 45 anställda (spelare, ledare, kansli) skrev en bok med hjälp av Svenska författarlandslaget.
  • 2014. Konst. Med hjälp av konstnären Kajsa-Tuva Werner fick vi pröva på olika konstyttringar där vi skapade konst som vi sålde under en utställning. Temat för utställningen var Styrka genom mångfald.
  • 2015. Svansjön. Vi tränade och uppförde en modern version av baletten Svansjön med hjälp av koreografen Maria Nilsson Waller.
  • 2016. Gala till förmån för människor på flykt. Sång och musik. Kör och solo. Ett år som slutade i en stor galaföreställning inför 1500 personer. Temat för galan var stöd till människor på flykt runt om i världen. konstnärliga ledare var Jämtlands musikskola.
  • 2017. Samisk kultur. Temat var minoriteters ställning, historia och kultur. Maxida Märak, musiker – skådespelare – aktivist var konstnärlig ledare. 1700 personer såg föreställningen på Jamtlis scen.
  • 2018. Musikal tillsammans med Glada Hudik teatern.
  • 2019. En revy om Jämtlands historia. En revy av högsta kvalité tillsammans med.

Allt överskott från kulturakademins föreställningar och utställningar har oavkortat gått till Rädda Barnen, Amnesty, Hej Främling och UNHCR.