Ekonomisk ersättning säsongskort 2020

På grund av Coronapandemins framfart 2020 har ÖFK under årets seriespel, på grund av myndigheters regler, spelat inför tomma läktare, därigenom har säsongskorten ej gått att nyttja och i enlighet med konsumentköplagen har ni, som önskar, nu möjlighet att söka ekonomisk ersättning för detta. Ni som önskar söka ersättning, har fram till 18 december klockan 23.59 på er att skicka in er ansökan.

Alla ansökningar kommer sedan behandlas och återbetalning kommer sedan ske successivt under kvartal ett. Det är fortfarande osäkra tider och det är svårt att överblicka hur Coronapandemin kommer fortsätta framöver, därför kan vi ej ge ett mer exakt datum. Alla som ansökt om ersättning kommer löpande erhålla information om hur arbetet fortskrider.

Årskortsförsäljningen är en stor del av ÖFK:s ekonomi och har en stor effekt på ÖFK:s likviditet, så vi vill poängtera att om ni har möjlighet att avstå ersättning, helt eller delvis, så är vi otroligt tacksamma för det. Vi kommer löpande under året 2021 anordna aktiviteter för alla som avstått ersättning för att visa vår enorma tacksamhet.

Här kan ni klicka för att fortsätta att stödja ÖFK och inte ansöka om ekonomisk ersättning för ert säsongskort.

Här kan ni klicka för att ansöka om ekonomisk ersättning för ert säsongskort. Samtidigt kan ni också välja om ni helt eller delvis ansöker om ekonomisk ersättning för ert säsongskort.

Dela artikel