Förslag till styrelseledamöter för årsmötet kan föreslås nu

Nu är det dags att föreslå styrelseledamöter till ÖFK:s föreningsstyrelse inför årsmötet 2023. Datum för årsmötet kommuniceras vid ett senare tillfälle. För att kunna nomineras behöver den nominerade ansöka om medlemskap för 2023 senast den 3 januari det kommande året. Du behöver dessutom betala avgiften senast den 31 januari. Detta för att vara valbar. Nedan finns ett utdrag från stadgarna.

  • Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före utgången av mars månad.
  • Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
    För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 
  • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år
  • att medlemskap förelåg året innan eller att nytt medlemskap ansökts senast 3 januari samt beviljats för aktuellt år
  • att medlemsavgiften har betalats senast 31 januari aktuellt år. 

Föreslå nya ledamöter till styrelsen i Östersunds Fotbollsklubb
För att föreslå nya ledamöter till föreningsstyrelsen klickar du på följande länk. Prata gärna med dem ni har som förslag först och kolla att de har tid och engagemang för ÖFK innan ni föreslår dem.

De som är aktuella för eventuellt omval är Richard Persson, Ulf Ringdahl, Johan Lidenmark och Mårten Ulander. Styrelseledamöter valda på två år sedan tidigare (2022) är Åsa Trolle, Åsa Gunnarsson Bromée, Kent Hellström

För valberedningen
Lars Stolt. Lars Molander. Bert-Ove Svande 

Stort tack!
Valberedningen i Östersunds Fotbollsklubb

Dela artikel