Förtydligande gällande ÖFK:s elitlicens för 2020

23 december erhöll Östersunds FK elitlicens efter att föreningen hade överklagat den nekade elitlicensen tidigare under hösten. Överklagandenämnden gav ÖFK elitlicens för säsongen 2020 eftersom de ansåg att att det ej var uppenbart orealistiskt för ÖFK att bedriva en verksamhet 2020.

Elitlicensen 2020, vad grundades det beslutet på hos överklagandenämnden?

Varje höst skall alla klubbar i Superettan och Allsvenskan skicka in ett styrelseintyg, där styrelsen skall garantera fortsatt drift under nästkommande år.
ÖFK:s styrelse intygade fortsatt drift villkorat mot att klubben erhöll kapitaltillskott på 20 miljoner kronor under resterande tid av året 2019.

Utifrån det som presenterades för Licensnämnden, där även Puls8 avtalet förelåg, så ansåg Licensnämnden att det var uppenbart orealistiskt att ÖFK:

-Skulle klara av att samla in resterande pengar
-Skulle klara av att göra föreslagna nedskärningar
-Skulle klara av att betala förfallna lån och dessutom kunna hantera den dom som kom gentemot Saman Ghoddos, där ÖFK ansågs som solidariskt ansvarig med Saman Ghoddos. 

Inför mötet med överklagandenämnden förelåg det dock följande:

-Intyg på att uppsatta finansiella mål samlats in
-Intyg på att föreslagna nedskärningar börjat förhandlats med facket
-Alla förfallna lån var reglerade samt en djupare beskrivning runt Ghoddosdomen

Det är utifrån dessa punkter elitlicensen erhölls.

Utifrån den dokumentation som förelåg, så ansåg överklagandenämnden att det ej var uppenbart orealistiskt för ÖFK att bedriva en verksamhet 2020. Det omdiskuterade Puls8-avtalet förevisades för bägge nämnderna, alltså både för Licensnämnden och Överklagandenämnden som en affärsmöjlighet för klubben. Andra affärsmöjligheter såsom spelarförsäljning, lokala sponsringsavtal och lokala investeringsavtal förevisades också.

Den stora skillnaden mellan mötet med Licensnämnden och mötet med Överklagandenämnden var intjänat kapital på cirka 20 miljoner kronor som går att hänföra till styrelseintyget som skickades in. ÖFK villkorade alltså fortsatt drift mot ett kapitaltillskott på 20 miljoner kronor vilket man uppvisade för överklagandenämnden att man hade nått.

Medias spekulationer att ÖFK lurat sig till Elitlicensen 2020 är enligt vår synvinkel en kraftig anklagelse som inte har någon grund. Självklart visar vi upp alla affärsmöjligheter som finns för klubben när det är risk att en elitlicens ska tas ifrån oss. Allt annat vore djupt oansvarigt.

Styrelsen valde i ett styrelseintyg att på ett transparent och öppet sätt beskriva nuläget i klubben. På samma transparenta och öppna sätt har nuläget redovisats för både Licensnämnden och Överklagandenämnden, varav vi kan konstatera att nuläget skilde sig markant åt vid styrelseintyget, mötet med Licensnämnden och mötet med överklagandenämnden.

För öppenhetens skull, bilägger vi här dels det styrelseintyg som skickats in, även de bedömningar som både licensnämnden och överklagandenämnden gjort.

Beslut från Överklagandenämnden

Styrelseintyg inför mötet med Överklagandenämnden

Licensnämndens avslag till Elitlicens 2020

Styrelseintyg inför mötet med Licensnämnden

Dela artikel