Frågor och svar om situationen i ÖFK just nu

Vad händer i ÖFK nu? Hur påverkar domen som kom under tisdagen ÖFK framöver? Och hur går det med ekonomin? Här försöker vi i ÖFK ge svar på alla era frågor. ÖFK:s VD Lennart Ivarsson svarar på frågor som kommit in till oss.

Under tisdagen kom beskedet att Driftaren AB fälldes i Härnösands Tingsrätt och fick en företagsbot på 500 000 kronor. Vad har Driftaren AB med ÖFK att göra?

-Driftaren AB är ett dotterföretag till Östersunds FK som bildades för att primärt sköta driften av Jämtkraft Arena. Driftaren har, sen några år sedan tillbaka, ingen verksamhet.

Varför har Driftaren AB fällts i Tingsrätten?

-Tingsrätten anser i domen att Driftaren AB under 2013 har skickat fakturor som varit osanna och de anser att Daniel Kindberg företrädde bolaget. 

Vad händer nu med domen?

-Domen säger att Driftaren AB ska betala en företagsbot på 500 000 kronor.

Daniel Kindberg fälldes i Tingsrätten till ett fängelsestraff, hur påverkar det här ÖFK:s kopplingar till Daniel Kindberg?

-Styrelsen och ledningen i ÖFK fortsätter att blicka framåt utan inblandning av Daniel Kindberg. Det finns fortfarande en ekonomisk skuld gentemot Daniel Kindberg. Likt andra fordringsägare för klubben en diskussion hur den skall vidare hanteras. Utöver det har Daniel Kindberg ingen roll och heller inget uppdrag i ÖFK.

Hur går det med ekonomin i ÖFK? Är faran över nu?

-Nej, faran är inte över. Det kvarstår fortfarande cirka 8,5 miljoner kronor för att vara bekväma med den ekonomiska situationen. Det har varit ett fantastiskt stöd hittills, men vi uppmanar allmänheten och företag att fortsätta köpa aktier i ÖFK. Vi är på rätt väg och vi skall kämpa hela vägen in i mål.

I media skrivs att ÖFK kan straffas på grund av Daniel Kindbergs fällande dom i Tingsrätten, med degradering till en lägre serie. Stämmer det?
Nej, det stämmer inte. Det förelåg två anmälningar gentemot ÖFK, utifrån Daniel Kindbergs situation. Den ena anmälan behandlades ej på grund av preskription, och den andra är vad vi förstår föreslagen att bli återkallad. 

Hur är det med elitlicensen? Är den i fara?

-Det är Licensnämnden hos Svenska Fotbollsförbundet som beslutar om varje enskild förenings elitlicens. ÖFK har, utifrån klubbens ekonomiska situation, tillställt Licensnämnden erfoderlig dokumentation och garantier på att driften av verksamheten skall fortgå över 2019 och licensåret 2020.

Vad har hänt när det gäller ÖFK:s överklagan till CAS och den dom som ÖFK fick tidigare från FIFA?

-CAS gör en fullständig genomlysning av ärendet och kommer att gå igenom såväl all fakta som samtliga argument i ärendet. Vi har respekt för den process som nu pågår och kommer därför att avvakta CAS-dom innan några närmare kommentarer lämnas. Samtliga uppgifter i processen hos CAS är konfidentiella och därför kan vi inte ge några fler kommentarer i detta ärende. ÖFK lägger stor kraft och har fullt fokus på att göra vårt yttersta för att få till en ändring av FIFA:s beslut.

Om jag som privatperson vill stödja ÖFK men jag vill inte köpa någon aktie, hur kan jag göra då?

-Det går bra att swisha en slant till oss, alla belopp är välkomna och vi är otroligt tacksamma för det stöd som vi får från såväl privatpersoner som företag. Swishnumret är 123 003 77 47 och märk bara med ”gåva” eller liknande.
Utöver swish kan du även köpa aktier i ÖFK, du hittar allt på denna sida. Eller så kan du köpa säsongskort för 2020!

Dela artikel