Handlingar inför årsmötet för Östersunds FK den 3 mars

Torsdagen den 3 mars 2022 klockan 18:00 håller Östersunds FK årsmöte på Gamla Teatern i Östersund. Vi önskar samtliga medlemmar varmt välkomna!

Om precis en vecka från och med idag håller Östersunds FK sitt årsmöte i stora salen på Gamla Teatern i Östersund. De medlemmar som har rösträtt kommer vid inpassering tilldelas en röstsedel. Rösträtten är personlig och man kan inte företrädas utav ombud.

Föreslagen som ordförande för årsmötet är: Tom Pripp

Föredragningslista vid Östersunds FK:s årsmöte torsdag 2022-03-03

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
4 Val av protokolljusterare och rösträknare
5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6 Fastställande av föredragningslista
7 Rapport från den bolagiserade verksamheten
8 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåre
10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av vinst eller förlust i enlighet med balansräkningen
11 Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för den tid revisionen avser
12 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag för medlemsavgifter 2023:
Ständig medlem – ”Ständut” medlemskap – 5 000 kr
Medlemsavgifter 2023:
Familj – 600 kr
Enskilt medlemskap 15 år och uppåt – 350 kr
Enskilt medlemskap 0 – 14 år – 250 kr
13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15 Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år;
Valberedningens förslag: Richard Persson
b) Erforderligt antal ledamöter i styrelsen
för en tid av två år; 
Valberedningens förslag: Åsa Gunnarsson Bromée, Åsa Trolle och Kent Hellström
för en tid av ett år;
Valberedningens förslag: Ulf Ringdahl och Johan Lidenmark 
Styrelseledamöter valda på två år sedan tidigare (2021) är Mårten Ulander
c) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år;
d) Erforderligt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
16 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

Föreningens ordförande för en tid av ett år: 
Richard Persson

Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år:
Åsa Gunnarsson Bromée
Åsa Trolle
Kent Hellström

Ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år:
Ulf Ringdahl
Johan Lidenmark

Styrelseledamot vald på 2 år sedan tidigare: 
Mårten Ulander (vald 2021)

Presentation av de föreslagna:

Richard Persson

Richard bor med fru och tre barn i Kyrktåsjö. Två av barnen går på Storsjögymnasiet i Östersund och en av dom spelar med ÖFK Akademi. Richard arbetar som förvaltningschef på teknik- och serviceförvaltningen och säkerhetsskyddschef i Strömsunds kommun. Han har även ett förflutet som vd på Jämtlandsvärme AB och chef på Trafikverkets förarenhet i Sundsvall.  

Richard har bland annat spelat volleyboll på elitnivå. Inom fotbollen har han varit aktiv inom IFK Kyrktåsjö där han även är ordförande sedan 2009. Under hans ledarskap har föreningen bland annat mycket framgångsrikt arbetat med integration av nyanlända. Richard var en av de drivande i arbetet med att anlägga en konstgräsplan i Kyrktåsjö samt i samarbetet mellan IFK Kyrktåsjö och Östersunds FK. 

Man initierade år 2011 Bäverligan, ett samarbete över länsgränserna mellan Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och landskapet Ångermanland, för att även barn i glesbygd ska få möjlighet att spela seriespel i fotboll.  

Vid sidan av fotbollen var Richard i rollen som tävlingsledare för Tåsjödalen Classic Ski med och startade upp Jemtland Ski Tour 2014, han satt sedan med i styrgruppen för touren under ett antal år. 

Åsa Trolle

– Jobbar nu på hjälpmedelscentralen för Regionen
– Tidigare enhetschef på Östersunds kommun
– Jobbat på Hotell Östersund och SOS Alarm
– Åsa har spelat som högerback i FK Divorna, IFK Östersund och Slätta SK i Falun
– I Falun spelade hon även handboll i Norslunds IF
– Har varit Norrlandsmästare i hästhoppning som junior
– Har suttit i styrelsen i ridklubben och i olika ledningsgrupper
– Sitter nu i styrelsen för ÖHK
– Sambo och har två barn och två barnbarn 
– Vill skapa bättre relationer mellan styrelse och medlemmar. Jobba mer för medlemmarna. Ökat samarbete med Falkarna där hon även är medlem

Kent Hellström

– Började sin fotbollskarriär i div 4 för Frösö IF. Sedan blev det allsvenskan och IFK Norrköping 1977-82 Efter det blev det spel i div 3 i några klubbar och även som spelande tränare.
– Har haft många tränaruppdrag bl a:
– Tipselittränare (Juniorelit) IFK Norrköping i 7 år 
– Individuell tränare IF Sylvia div 1 och Superettan 
– Huvudtränare IFK Norrköping DFK. Div 2 och 1.

Ledaruppdrag:
Svenska Fotbollsförbundet – Tränar/Ledarutbildare 
Östergötlands Fotbollsförbund – Tränar/Ledarutbildar
Sisu Idrottsutbildarna – Fackman. Föreläsningar mm 
Fotbollsskolor egna företaget – ”Kents Fotbollsteknik och Utbildningar” Fotbollskonsult – Ledarskap. Föräldraskap, Laganda, Tränarskap.
Föreningscoach – Östergötlands  Fotbollsförbund
Fotbollsutvecklare – Östergötlands FF 

Johan Lidenmark

Johan är ursprungligen från Skåne har två söner som spelar i ÖFK. Felix i P-19 och Max i P-17. 

Fotbollserfarenhet:
Spelat från 5 års ålder först i Påarp, bl a haft Granen i knatteskola. Som bäst spel i div 2 södra. Har spelerfarenheter från Helsingborg och Landskrona. Spelade med A-laget Åre SLK 2021. 

Utbildningsansvarig för Futsal inom regionen. Har jobbat för Akademin. Bl a med certifieringen tillsammans med vår bortgångna vän Robert Sundqvist och agerat som tf Akademin till Stefan Lundin återhämtade sig och gick i tjänst igen.

Tidigare styrelse- föreningsengagemang:
Varit med i affärsledningen i bl a Telia och Intersport. Var med i omstarten av fotbollssektionen i Åre 2010. 

Ulf Ringdahl

– Ulf är född och uppväxt i Östersund. Bor nu på Frösön med sin familj
– Har jobbat som fastighetsmäklare i över 30 år varav som företagsledare i 15 år
– Har varit engagerad i KFUM Jämtland som spelare, ledare och styrelseledamot
– Hans engagemang inom fotboll har växt med åren och har tidigare varit lagledare i pojkar -06 i Frösö IF. Det han brinner för idag är ÖFK:s akademi, där han är lagledare för P-16. 
– Hans styrkor är struktur, affärsmässighet och nytänkande.

Åsa Gunnarsson Bromée

– Gift med Johan och tillsammans har de fem barn
– VD MittNorrlands Djursjukvård, vd Edsåsdalen Invest
– Erfarenhet av föreningsliv: Styrelseledamot VBFK (Västerbottens Fågelhundsklubb), ansvarig ungdomsverksamheten för de yngre inom ÖFS, ansvarig för att starta upp diverse tränarutbildningar mm inom ÖFS.
– Erfarenhet av styrelsearbete: styrelseakademien, sitter i styrelsen för MittNorrlands Djursjukvård, Edsåsdalen Invest, Edsåsdalen Aktivitetsbolag, diverse mindre föreningar.
– Erfarenhet av fotboll inom länet: barn som varit aktiva i Frösö IF, IFK Östersund, 07:a som spelar i ÖFK.
-Egen idrottserfarenhet: länsnivå inom friidrott samt gymnastik, aktiv som tränare under gymnasietiden
-Utbildning gällande idrott: tränarutbildning grund friidrott, skidlärare steg 2, tränarutbildning utförsåkning ÖFS
-Elitidrotten fyller en viktig funktion då den inspirerar och motiverar våra unga till att idrotta
-Barn- och ungdomsidrott kan gå hand i hand med Elitidrotten – finns ingen konflikt däremellan

Bosse Johansson

Bosse är inte nominerad till styrelsen men kommer att vara ett bollplank för ÖFK och hjälpa styrelsen med olika frågor och även hjälpa till med kontakter inom fotbollssverige 

Här en sammanfattning av en del av hans uppdrag inom fotbollen:

IF Elfsborg
– Ordförande under 13 år (2005-2018), innan dess styrelseledamot under ett år
– Ledamot Borås Arena AB:s styrelse 2003-2004.
– Föreningens första (och enda) Hedersordförande från och med 2018.

Föreningen Svensk Elitfotboll, SEF
– Ordförande under tre år, 2009-2012.

European Club Association, ECA, i Genève, Schweiz
– Ledamot i ECA:s Finanskommitté under sju år, 2008-2015.

Svegs IK
– Ordförande i fotbollssektionen under tre år, 1989-1992

Han var vd för Sparbanken Sjuhärad (tidigare Swedbank Sjuhärad) från 2002 till 2020. Innan dess var det Sparbanken/Swedbank i Östersund, Sveg och Hede

Handlingar inför årsmötet

Årsredovisning för Östersunds FK Elitfotboll AB
Årsredovisning och koncernredovisning för Östersunds Fotbollsklubb
Styrelsens yttranden över inkomna motioner
Motion 1
Motion 2
Budget
Verksamhetsplan
Revisionsberättelse för Östersunds FK Elitfotboll AB
Revisionsberättelse för Östersunds Fotbollsklubb

Revisionsberättelsen blir offentlig fredagen den 25 februari med hänvisning till förseningar i processen.

Alla medlemmar är välkomna att delta och ingen anmälan krävs för deltagande

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:

  • Att medlemmen under årsmötet fyller lägst 15 år.
  • Att medlemskap har beviljats minst två månader före aktuellt årsmöte.
  • Att Medlemsavgiften har betalts senast två månader före aktuellt årsmöte.

Varmt välkomna önskar styrelsen i Östersunds Fotbollsklubb

Dela artikel