Högsta förvaltningsdomstolen avslår prövningstillstånd

ÖFK fick ett beviljat pandemistöd på 3 778 545 kr där senare Tillväxtverket drog tillbaka beslutet. ÖFK överklagade det beslutet. Efter en lång process har nu Högsta förvaltningsdomstolen nekat till prövningstillstånd och Kammarrättens avgörande står därmed fast.

-Vi har hoppats och trott på en annan utgång men ändå förberett oss och tagit höjd i kommande budget för att balansera konsekvenserna och ha beredskap att hantera detta likviditetsmässigt i händelse av ett avslag. Vi kommer klara denna utmaning, likt tidigare utmaningar, säger VD Peja Lindholm. 

Dela artikel