Östersunds FK deltar i arbetet mot läktarvåld och ordningsstörningar

Tidigare har regeringen beslutat om att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på åtgärder för att minska läktarvåld och andra ordningsstörningar vid fotbollsmatcher och andra idrottsarrangemang. Östersunds FK kommer delta i utredningens referensgrupp i form av vår säkerhetsansvarige, Marcus Persson, som nu tillsammans med andra kollegor inom idrotten kommer arbeta för att lämna förslag till regeringen.

Utredningen som är tillsatt av regeringen har som syfte att ta ett brett grepp om läktarvåldsfrågan och överväga såväl lagstiftningsåtgärder som andra åtgärder. Östersunds FK arbetar aktivt med att ha säkra och trygga evenemang på Jämtkraft Arena, och nu tar vi nästa steg tillsammans med våra kollegor och myndigheter att stärka detta.

-Det här ger oss möjligheten att på klubbnivå dela med oss av vår erfarenhet för att kunna stärka säkerheten runt om i landet på idrottsarenor. Vår högsta prioritet både före, under och efter matcher är att våra besökare ska kunna känna sig trygga och kunna fokusera på evenemanget. Här i Östersund har vi en bra dialog med de myndigheter vi arbetar med och tillsammans med denna referensgrupp ska vi göra det vi kan för att minska läktarvåldet, säger Marcus Persson, säkerhetsansvarig på Östersunds FK.

Uppdraget omfattar bland annat:

· Ta ställning till om reglerna om tillträdesförbud bör ändras för att på ett mer effektivt sätt minska våldsamheter och andra ordningsstörningar vid idrottsarrangemang,
· Ta ställning till om straffskalan bör skärpas för brott mot ordningslagen bestående i att någon innehar eller använder pyrotekniska varor, obehörigen beträder eller kastar in föremål på spelplanen eller maskerar sig, 
· Ta ställning till om möjligheterna att dela kamerabevakningsmaterial mellan arenaägare och arrangörer bör utökas, och
· Överväga och lämna förslag på andra åtgärder som bedöms lämpliga för arrangörerna eller andra aktörer att vidta för att stärka säkerheten samt förebygga våldsamheter och andra ordningsstörningar vid idrottsarrangemang, med fokus på fotbollsmatcher. 

Dela artikel