Med anledning av Östersundshems publicering av internutredning där ÖFK i text förekommer

Med anledning av publiceringen av internutredning för det kommunala bostadsbolaget Östersundshem, där Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK) förekommer i text, vill ÖFK klargöra några punkter.

ÖFK har, som internutredningen påpekat, ett samarbetsavtal med Östersundshem, där tjänster ifrån ÖFK sålts till Östersundshem. Dessa avtal har upprättats av respektive marknadsavdelning och från ÖFK:s håll känner vi att samarbetet med Östersundshem varit fruktbart på alla nivåer. Vi ser Östersundshem som en av våra viktigaste sponsorer och hoppas detta arbete skall fortsätta framöver.

När det gäller sponsringssamarbetet mellan ÖFK och Nordic Moving har vi själva kollat igenom samtliga avtal som gäller den inbetalda sponsorpengen som berörs i utredningen. Nordic Moving har erhållit det som Nordic Moving avtalat samt betalat för. ÖFK har ingen anledning att misstänka varifrån Nordic Moving erhåller sina pengar ifrån.

Sporthallen på ”gamla I5” har ÖFK:s ungdomslag haft möjlighet att disponera fritt. Detta har gjorts, men såvitt ÖFK:s vetskap har även andra föreningar inom Östersunds Kommun också fått disponera hallen fritt. ÖFK har med början april 2017, för Östersundshems räkning, skött bokningen av sporthallen. ÖFK har ansvarat för all bokningsadministration runt sporthallen. Kostnaden för denna administration har ÖFK betalat. Det har varit kostnadsfritt för Östersundshem.

ÖFK har inför kulturarbetet 2018 ingått samarbete med Glada Hudik Teatern som leverantör. Priset är överenskommet mellan parterna, helt oberoende från vilka tjänster Östersundshem eventuellt handlat.

Vi välkomnar all utredning rörande eventuella oegentligheter, men beklagar djupt att ÖFK nämns i sammanhang där klubben agerat rätt och riktigt i förhållande till våra partners.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Östersunds Fotbollsklubb

Dela artikel