Nu är det dags att föreslå styrelseledamöter inför årsmötet 2024

Nu är det dags att föreslå styrelseledamöter till ÖFK-s Föreningsstyrelse inför Årsmötet 2024. 

Utdrag från stadgarna:

  • Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före utgången av mars månad.
  • Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
    För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 
  • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år
  • att medlemskap förelåg året innan eller att nytt medlemskap ansökts senast 3 januari samt beviljats för aktuellt år
  • att medlemsavgiften har betalats senast 31 januari aktuellt år. 

De som är aktuella för eventuellt omval är Bengt Olofsson, Åsa Trolle, Åsa Gunnarsson Bromé, Tomas Falkensson. Styrelseledamöter valda på två år sedan tidigare (2023) är Joakim Castberg, Ulf Ringdahl, Johan Lidenmark

Har ni förslag på nya styrelseledamöter får ni gärna maila oss:

valberedning@ostersundsfk.se

För den som föreslås vill vi ha:

  • Namn, mailadress och telefonnummer 
  • Vad personen kan tillföra i styrelsen
  • Om person vet om att hon/han är föreslagen av dig

Tack på förhand

ÖFK-s valberedning

Dela artikel