ÖFK är överens med Östersunds kommun om sponsoravtalet

Den senaste veckans turbulens kring ÖFKs ordförande Daniel Kindberg medförde bl.a. att Östersunds kommundirektör Anders Wennerberg lämnade ett olyckligt meddelande till media om det sponsoravtal som har tecknats mellan Östersunds kommun och ÖFK. Idag, måndag, har företrädare för ÖFK haft ett bra möte med kommundirektören och båda parter är nu överens om hur man tillsammans ska gå vidare.

Anders Wennerberg, kommundirektör, och Ann-Sofie Andersson, kommunalråd skriver i ett öppet brev följande:

”Efter de senaste dagarnas skriverier om kommunens sponsring av ÖFK vill vi klargöra några saker. Vi har insett att vi borde kommunicerat detta bättre – både med varandra och via media, och vi tar lärdom av detta. Vi har full förståelse för att en del blivit förvånade och upprörda över beslutet att avvakta med utbetalning av sponsringen till ÖFK.

Det är viktigt att förstå att kommunen har ett avtal tillsammans med ÖFK om sponsringen. Det avtalet styr vad som får och inte får göras. Det har dock aldrig varit fråga om att häva avtalet eller sluta sponsra ÖFK.”

”Vi är de första att förstå och intyga vad ÖFK:s framgångar betyder för Östersund. Det har aldrig varit några tvivel kring den saken. Den situation ÖFK befinner sig i nu är dock extraordinär och måste hanteras därefter. Det finns en ömsesidig förståelse för att klubben naturligtvis påverkas av att deras ordförande utreds för ekobrott. Vi har därför enats med ÖFK om en fortsatt väg framåt.”

Vi är överens med ÖFK om en plan framåt som innebär att kommunen betalar ut sin kostnad för sponsringen uppdelat under året för att löpande kunna följa händelseutvecklingen. Vi kommer också ta fram en gemensam värdegrund för relationen oss emellan. Denna ska utvärderas under året.

  • Det känns bra att vi så snabbt kunde reda ut de missförstånd som låg till grund för det förhastade uttalandet av kommundirektören i fredags, säger Lasse Landin kanslichef i ÖFK. Vi hade ett mycket bra möte i morse och vi är nu helt överens om hur vi tillsammans ska fortsätta arbetet med att stärka Östersund och ÖFK.

Östersunds kommuns öppna brev från Ann-Sofie Andersson och Anders Wennerberg kan du läsa här.

Dela artikel