ÖFK:s årsmöte hålls tisdag 16 mars 2021

Tisdag 16 mars 2021 håller Östersunds FK årsmöte. Kallelse till årsmötet, förslag till föredragningslista samt valberedningens förslag kommer av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas till alla medlemmar.

Materialet kommer att publiceras på föreningens hemsida, skickas elektroniskt till medlemmarna samt annonseras i ortstidningen. 

Verksamhetsberättelse 2020, årsredovisning/årsbokslut 2020, revisorernas berättelser 2020, verksamhetsplan 2021 med budget 2021 samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen kommer anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via e-post: info@ostersundsfk.se

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:

  • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
  • Att medlemskap har beviljats minst två månader före aktuellt årsmöte; och
  • Att medlemsavgiften har betalats senast två månader före aktuellt årsmöte. 

Östersunds FKs stadgar hittar ni här!

Plats och tidpunkt för årsmötet meddelas när kallelsen skickas ut.

Medlemskap kan tecknas här!

/Styrelsen Östersunds Fotbollsklubb

Dela artikel