Östersunds FK presenterar kulturprojektet 2022 ”Vi tillsammans – En kännedom om Jämtland”

2012 startade ÖFK Östersunds Kulturakademi. Syftet med kulturakademin är att vi genom att få verka på andra arenor än fotbollsarenan ska utvecklas som människor och därigenom kunna vinna fler matcher både på och vid sidan av fotbollsplanen. Nu presenterar Östersunds FK projektet ”Vi tillsammans – En kännedom om Jämtland” som årets kulturprojekt.

Under det kommande året kommer spelare, ledare och hela klubben få en upplevelse att lära sig mer om Jämtlands historia i samarbete med Jamtli. Klubben kommer sedan få utveckla sina kreativa sidor tillsammans med Klotterakademin och Sandra Bagge innan Niklas Strandberg från Svenska Kyrkan kommer ta över den musikaliska delen och bygga vidare på att en fotbollsspelare ska kunna känna sig lika trygg utanför planen, som på den, med uppträdande i offentliga miljöer. I och med att det är ett nytt lagbygge med personer från olika delar av Sverige och världen vill vi öka kunskapen om staden, bygden och hela Jämtland. De ska nu leva och spela i Jämtland samtidigt som de representerar stadens lag.

När föreningen fått en djupare inblick i Jämtlands historia ska var och en av deltagarna, med hjälp av Sandra Bagge på Klotterakademin, skapa en tavla med motiv som stämmer överens med någon känsla, plats och historia som de tagit till sig från tillfällena med Jamtlis personal.

Tillsammans kommer laget också öka sina kunskaper om sång och uppträdande med körsång-ledaren Niklas Strandberg som är verksam i Svenska kyrkan. Projektet med Jamtli, klotterakademin och körsången kommer sedan sättas ihop till en uppvisning i slutet av augusti månad där publiken får ta del av alla bitarna. Överskottet av hela projektet kommer skänkas till organisationen ”Hej främling”.

-Det kommer bli jättekul att få ta sig på det här arbetet. Tillsammans med klubben ska vi lyfta laget och deras medvetenhet om kulturen och historien i länet. Det kommer bli otroligt häftigt att samarbeta med stadens stolthet och genomföra en tidsresa med dem om den jämtländska historien. Vi kommer gå igenom den samiska kulturen och hur utvecklingen i länet har sett ut ända från stenåldern fram tills nu, säger Henric Tungström och Bert-Ola Henriksson Nordenberg på Jamtli som kommer vara en stor del av projektet.

Östersunds FK ger möjligheten att utvecklas idrottsligt men vill även ta ett större ansvar för sina spelare och ungdomar. Kultur är en viktig del i samhällsbyggandet och är en grund för demokratisk ordning. Kultur är karaktärsdanande och stärker självkänsla och självförtroende hos individen. 

-Kreativitet är något vi har inom oss naturligt som barn men som tyvärr bleknar med åldern. Den är dock viktig för att optimera hjärnan eftersom du använder höger hjärnhalva när du är kreativ och vänster när du jobbar, planerar och är strategisk – hjärnan mår bäst av en balans halvorna emellan. 

-Att locka fram kreativiteten genom att rita med spelarna kommer det bl.a. kunna hjälpa dem till ett bättre helikopterperspektiv ute på plan. Att rita har även en avslappnande effekt då det aktiverar det parasympatiska nervsystemet, så det är dessutom en återhämtande aktivitet. I en trygg läromiljö där fokus ligger på att ha roligt kommer vi att krossa komfortzoner på löpande band, säger Sandra Bagge på Klotterakademin.

I ett samhälle som står i ständig förändring och utveckling behöver vi människor som är kreativa och som vågar tänka i nya eller annorlunda banor. Genom att även erbjuda ett kulturellt kapital ger också Östersund FK sina spelare och ungdomar redskapen och självförtroendet och röra sig i den kulturella sfären. 

-Det känns rätt och bra med kulturprojektet som tagits fram. Jag tror att vi som förening, lag och grupp kommer utvecklas av detta. Nya lärdomar och att prova på något nytt kommer svetsa samman föreningen och gruppen samt stärka självkänslan hos individerna vilket kanske blir extra viktigt detta år med så många nya i vår verksamhet, säger Stefan Lundin, fotbollschef i Östersunds FK.

Dela artikel