Östersunds Fotbollsklubb erhåller donation från Captigenics Capital AB

I arbetet med kapitalanskaffning för att säkra Elitlicensen för 2024 har många kontakter knutits. Vissa spår har inte burit någon frukt medan vissa har öppnat upp möjligheter. Det har också varit viktigt i arbetet med att finna kapital att arbeta på bred front och inte bara förlita oss på ett spår. Vi kan nu med glädje tillkännage att ett av spåren är klart. Genom en donation som har ett potentiellt värde på sex miljoner kronor har vi nu kommit en bra bit på väg att uppnå Elitlicens för 2024.

ÖFK tackar Captigenics Capital AB för nämnda donation. Ett tack skall även framföras till både Captigenics Capital AB och AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) för att vi får vara med på AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) globala resa med bolagets medicinska produkter under det registrerade varumärket ASA.P. Mer information om Captigenics Capital AB och kontaktuppgifter kan nås via följande länkar: https://www.captigenics.com/ https://www.auxesis.se 

ÖFK kommer fortsätta arbeta intensivt på bred front för att säkra Elitlicensen och kommer löpande informera när nyheter finns.

/Bengt Olofsson, Ordförande Östersunds Fotbollsklubb    

Dela artikel