Riksidrottsnämnden avslår Licensnämndens överklagande

I början av sommaren beslutade Disciplinnämnden att lämna Licensnämndens anmälan mot ÖFK utan bifall. Beslutet överklagades till Riksidrottsnämnden, som nu har meddelat att man avslår Licensnämndens överklagande.

Svenska Fotbollförbundets licensnämnd gjorde en anmälan mot Daniel Kindberg och Östersunds FK i februari 2019 och ville då att ÖFK skulle bestraffas på grund av ekonomiska oegentligheter.

Den 10 juli 2019 beslutade disciplinnämnden att den anmälan mot Daniel Kindberg och mot Östersunds FK som lämnades in tidigare i år skulle lämnas utan bifall på grund av preskription.

Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd överklagade Diciplinnämndens beslut till Riksidrottsnämden, svensk idrotts högst organ. Nu har alltså Riksidrottsnämnden valt att gå på Diciplinnämndens linje och någon bestraffning av ÖFK från Diciplinnämnden inte kommer att genomföras.

Riksidrottsnämndens beslut går inte att överklaga.

Dela artikel