Bengt Olofsson blev omvald som styrelsens ordförande i Östersunds FK

Idag torsdag genomförde Östersunds FK sitt årsmöte på Gamla Teatern i Östersund. Ett 40-tal röstberättigade medlemmar hade under kvällen tagit sig till salongen för att vara delaktiga i summeringen av 2023, men också inledningen av det nya fotbollsåret.

Föreningens ordförande Bengt Olofsson inledde med att hälsa medlemmarna välkomna till tillställningen och förklarade mötet öppnat. Tom Pripp valdes till mötesordförande. Andreas Ehn från företagets redovisningsbyrå – EmKay, föredrog årsredovisningen för 2023. Klubbchef och VD Peja Lindholm informerade om verksamheten under 2023 fram till dagens årsmöte.

På mötet beslutade medlemmarna att fastställa en ny vision och värdegrund som återfinns i Verksamhetsplanen för 2024. Årsmötet godkände också redovisningen av budgeten för 2024. En motion hade inkommit som berörde VAR-frågan. Årsmötet gick till omröstning och gick på styrelsens linje att avslå motionen. Styrelsen anser att frågan är av sådan vikt att den bör ges tid för att beredas på ett korrekt sätt innan ett beslut om föreningens ställning i frågan fattas.

På stämman valdes Bengt Olofsson till ordförande (omval) för en tid av ett år. Årsmötet valde även Åsa Gunnarsson Bromée och Johan Fridlund som ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Styrelseledamöter valda på två år sedan tidigare (2023) är Ulf Ringdahl, Johan Lidenmark, Joakim Castberg.

Dela artikel